Regionální skupina 06

Severní Morava

AKTUALITY

Nabídka spolupráce

Rádi uveřejníme příspěvky našich členů. Může se jednat o aktuality a služby z jejich činnosti, které se dotýkají ČNDT.

Pozvánka na Workshop 2024
v Rožnově pod Radhoštěm.

POZVÁNKA na
Výroční členskou schůzi ČNDT RS-6
Ostrava 1.12.2023

která se bude konat v kulturním domě Ostrava-Nová Ves od 15 hodin.
Zveme všechny stávající, případně budoucí členy ČNDT RS-6.
Program bude upřesněn.

Výroční členská schůze ČNDT RS-6

Pozvánka na obnovený
Workshop 2023,
tentokrát na Hukvaldech.

NDT Workshop 2020 jinak
Ostrava 15.-16.9.2020

Dobrý den,
ze zveřejněné ankety vyšlo najevo, že o NDT Workshop stojíte. Zároveň má však řada z Vás obavy, jestli je zaměstnavatel uvolní. NDT Workshopu 2020 se nechceme vzdát ani my a proto ho chceme udělat. I když bude jiný než v předešlých letech.

Tři základní změny jsou:
1) NDT Workshop nebude v Beskydech (Hukvaldy si necháme na rok 2021), bude v Ostravě,
2) bude spojen s výročím založení firem PTS Josef Solnař s.r.o. (30 let od založení) a NDtest s.r.o. (25 let od založení),
3) domluvíme zvýhodněné ubytování, nebude však v naší režii. 

NDT Workshop 2020 jinak Ostrava 15.-16.9.2020


Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 22. února 2020

INFORMACE O PLÁNOVANÉ VÝSTAVĚ NDT&CM 2021

Najdete na oficiálních stránkách

NDT WORKSHOP 2019 (16.-17.4.2019)
JE JIŽ ZA NÁMI


Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 9. únor 2019

STEEL RING RACE 

ČNDT RS-6 s patronací a podporou firem Třinecké železárny, a.s.; PTS Josef Solnař, s.r.o.; PAPco s.r.o. a Foerster Tecom, s.r.o. uspořádali dne 23. května 2018 v Třinci první ročník soutěžní akce ve střelbě a závodu motokár, spojenou s neformální diskusí v oblasti NDT za účasti 27 přihlášených účastníků.

Místo konání: STEEL RING Třinec, 23. května 2018 od 16. hodin

Program:

1. STŘELNICE: Střelba z pistole pro jednotlivce

2. RING TŘINEC: Závody jednotlivců na motokárách

3. VITALITY Slezsko: Občerstvení

Účastníci: 27 z firem: ATG, Foerster Tecom, MSA, NDTest, Olympus, PAPco, PTS, Strojírny a stavby Třinec, Třinecké železárny.

V závodě motokár zvítězil Ing. Jan Carbol z firmy PTS, 2. a 3. místo obsadili závodníci z Třineckých železáren, ve střelbě z pistole byla vítězem firma ATG.

V Ostravě, 25. května 2018 


NDT WORKSHOP 2018
JE JIŽ ZA NÁMA

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU VOLEBNÍ SCHŮZI ČNDT RS-6která se bude konat dne 12. dubna 2018 v 15 hod. v sále Hasičské zbrojnice (naproti restaurace „U Boříka“ v Ostravě – Nové Vsi. Zveme všechny stávající, případně budoucí členy ČNDT RS-6. Neuhrazené členské příspěvky lze zaplatit přímo na schůzi.

Řídicí schůze: Ing. Karel Kotala

Program schůze:

1. Volba Mandátové a volební komise (za výbor Bc. Dalibor Solnař, MBA); volba Návrhové komise (za výbor Arnošt Uher), schválení způsobu volby nového výboru
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období – předseda Josef Solnař
3. Zpráva o hospodaření a stavu členství na rok 2018 – tajemnice Ivana Křístková
4. Návrh činnosti RS-6 na budoucí období – předseda Josef Solnař
5. Předání odměny pro končící tajemnici RS-6 paní Křístkovou
6. Diskuse
7. Návrh kandidátky nového výboru na rok 2018

Navrženi:

Brus Jiří – firma JOB AIR Technic
Kubíček Libor, Mgr. – firma Arcelormittal
Carbol Jan, Ing. – firma PTS
Mička Václav, Ing. – firma Mička
Havránek Leoš, RNDr. – firma NDtest
Solnař Dalibor, Bc. MBA – firma PTS
Jančar Vítězslav – firma Huisman
Solnař Josef – firma PTS
Kopec Bernard, Ing – důchodce
Uher Arnošt - důchodce
Kotala Karel, Ing – důchodce

8. Zpráva Mandátové a volební komise
9. Volba nového 9 členného výboru a 2 člennérevizní komise
10. Návrh usnesení výroční volební schůze ČNDT RS-6
11. Závěr


První výborová schůze nově zvoleného výboru se uskuteční v salonku restaurace „U Bořika“ po ukončení členské schůze. Na programu bude volba nového předsedy a místopředsedy výboru RS-6 a předsedy Revizní komise. 


Zprávy ze skupiny RS-6

z výborové schůze ČNDT RS-6, konané dne 27. 2. 2018 v restauraci „Pod Muzeem" v Ostravě.

Přítomni:
Solnař Josef, Brus Jiří, Ing. Carbol Jan, RNDr. Havránek Leoš, Ing. Kopec Bernard, Ing. Kotala Karel, Mgr. Kubíček Libor, Bc. Solnař Dalibor MBA, Uher Arnošt
Hosté: Jančar Vítězslav, Ing. Popov Aleksandr, Ing. Šnajberk Jaroslav


Zápis z výborové schůze obdrželi účastníci na email.


Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 24. únor 2018


Osmý
nedestruktivní ples

se koná 24.2.2018
Vstupenky v hodnotě 300 Kč můžete zakoupit v recepci firmy PTS,
U Hrůbků 170, Ostrava - Nová Ves (596 744 163). 


NDT WORKSHOP 2017
JE JIŽ ZA NÁMA


Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 25. únor 2017


Změny a nové požadavky atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.) - seminář

Regionální skupina RS - 06 uspořádala ve spolupráci s firmou M.G.P. spol. s r.o. Zlín seminář týkající se nové legislativy v oblasti radiační ochrany, resp. využívání ionizujícího záření.

Semináře konaného dne 1. 12. 2016 v Ostravě se zúčastnilo celkem 25 zájemců z defektoskopických firem severní a střední Moravy. Program byl rozdělen do dvou částí, v první části byly prezentovány změny a nové požadavky atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.), které vstoupí v platnost 1. 1. 2017. Druhá část pak byla věnována podrobněji požadavkům pro práci na přechodných pracovištích s používáním defektoskopů s uzavřenými radionuklidovými zdroji nebo rentgenovými zařízeními a novému požadavku na zabezpečení radionuklidových zdrojů proti možnému zneužití, resp. krádeži nebo neoprávněnému použití. Účastníci byli rovněž informováni o přechodných ustanoveních nového atomového zákona, která „řeší“ platnost stávajících povolení.

Zuzana Pašková, M.G.P. spol. s r.o. 


Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 20. únor 2016


Konference ARoENd rumunské společnosti NDT v Mamai - červen 2015

Konference se konala ve dnech 9. až 12. června v černomořském letovisku Mamaia, hotelu Commander. Zúčastnil jsem se ji jako delegát ČNDT a zároveň i jako zástupce vystavující firmy PTS. Cesta se uskutečnila letecky z Prahy do Bukurešti, z letiště pak autem do Constance a dále do Mamaie.


Zprávy ze skupiny RS-6


Členská schůze RS-6 se uskutečnila dne 19.3.2015. Na schůzi, které se zúčastnilo 18 členů byl schválen plán činnosti na rok 2015. Regionální skupina RS-6 má nové stránky www.cndt.eu kde najdete všechny aktuality z činnosti. Byl potvrzeno současné složení výboru RS6 s dosavadním předsedou Josefem Solnařem. Byla ukončena obnova členské základny pro rok 2015 a odveden podíl na účet ČNDT. Skupina podporuje iniciativu vedení firmy PTS v nových směrech vzdělávání NDT, kdy v 1. Čtvrtletí byl realizován kurz "NDT pro technology a konstruktéry" z grantu EU pro Jihomoravský kraj. Byly zpracovány studijní a výukové materiály, pilotní kurz se uskutečnil v Břeclavi. V průběhu prázdnin se uskuteční tento kurz pro pedagogy odborných škol v Jihomoravském kraji.

Odborný seminář pro členy RS-6, spojený s výborovou schůzí se uskuteční ve středu 8. července v Ostravě - Porubě. Nad odbornou náplni semináře převzala patronát firma PTS, která podá informaci o vývoji nové techniky pro MT a ET kontrolu a další nabídce vzdělávání NDT.

Zástupci RS-6 se zúčastnili oslav 20. Výročí založení firmy SlovCert na parníku Rivers Club v Bratislavě. Firma patří mezi lídry NDT na Slovensku, Júlia a Pavol Kučíkovi seznámili přítomné s historií firmy a jejich minulých i současných aktivitách. Setkání se zúčastnily zástupci všech spolupracujících firem, převážně ze Slovenska a České republiky. 


RS-6 podporuje projekt v rámci EU "Defektoskopie pro konstruktéry a technology"

Při tvorbě na tomto projektu se podílejí aktivně její členové.


Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 21. únor 2015


Významného jubilea se dožil člen našeho výboru Ing. Bernard Kopec

K přání se přidala i RS-6 na řádné schůzi dne 19.1.2015.


V Novoměstském pivovaru se RS-6 spoluúčastnila firemního večera u příležitosti ECNDT 201

Večera se zúčastnilo cca 150 odborníků a zástupců významných firem z oblasti NDT z celého světa. Přítomni byli i prezidenti ČNDT a SNDT.Na podzim 2014 regionální skupina mj. zastoupila ČNDT na konferenci NDT v Polsku

Na konferenci se sešli zejména zástupci pracovišť NDT z Polska a jiných zemí Evropy.


Člen regionální skupiny se zúčastnil "Aerospace NDT seminar" a prezentoval naši skupinu v zahraničí

Účastník : Jiří Brus
Akce: Aerospace NDT seminar / Training Sofia 10.-11.4.2014

Účel účasti :
Prezentace příspěvku NDT Aerospace application / Human factor effect
Pozdrav ůčastníků a předsedy Bulgarian Asociation NDT od výboru RS 6
Informace o ECND 2014 a pozvání k návštěvě Prahy
Prezentace bude obsahem www stránek ČNDT RS 6


Tradiční "nedestruktivní" ples, 8. března 2014

Telefon

+420 596 744 163-164

© Copyright 2023