web templates free download

Nabídka spolupráce

Rádi uveřejníme příspěvky našich členů. Může se jednat o aktuality a služby z jejich činnosti, které se dotýkají ČNDT.

NDT Workshop 2020

NDT Workshop 2020 jinak
Ostrava 15.-16.9.2020

Dobrý den,

ze zveřejněné ankety vyšlo najevo, že o NDT Workshop stojíte. Zároveň má však řada z Vás obavy, jestli je zaměstnavatel uvolní. NDT Workshopu 2020 se nechceme vzdát ani my a proto ho chceme udělat. I když bude jiný než v předešlých letech.

Tři základní změny jsou:

1) NDT Workshop nebude v Beskydech (Hukvaldy si necháme na rok 2021), bude v Ostravě,

2) bude spojen s výročím založení firem PTS Josef Solnař s.r.o. (30 let od založení) a NDtest s.r.o. (25 let od založení),

3) domluvíme zvýhodněné ubytování, nebude však v naší režii.

Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 22. února 2020

INFORMACE O PLÁNOVANÉ VÝSTAVĚ NDT&CM 2021

NDT WORKSHOP 2019 (16.-17.4.2019) JE JIŽ ZA NÁMI

Informace a fotografie z této akce, PO KLIKNUTÍ ZDE.

Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 9. únor 2019

Opět přinášíme pár fotografií.

STEEL RING RACE

ČNDT RS-6 s patronací a podporou firem Třinecké železárny, a.s.; PTS Josef Solnař, s.r.o.; PAPco s.r.o. a Foerster Tecom, s.r.o. uspořádali dne 23. května 2018 v Třinci první ročník soutěžní akce ve střelbě a závodu motokár, spojenou s neformální diskusí v oblasti NDT za účasti 27 přihlášených účastníků.


Místo konání: STEEL RING Třinec, 23. května 2018 od 16. hodin


Program:

1. STŘELNICE: Střelba z pistole pro jednotlivce

2. RING TŘINEC: Závody jednotlivců na motokárách

3. VITALITY Slezsko: Občerstvení


Účastníci: 27 z firem: ATG, Foerster Tecom, MSA, NDTest, Olympus, PAPco, PTS, Strojírny a stavby Třinec, Třinecké železárny.


V závodě motokár zvítězil Ing. Jan Carbol z firmy PTS, 2. a 3. místo obsadili závodníci z Třineckých železáren, ve střelbě z pistole byla vítězem firma ATG.

V Ostravě, 25. května 2018


NDT WORKSHOP 2018
JE JIŽ ZA NÁMA

Informace a fotografie z této akce.

POZVÁNKA
NA VÝROČNÍ ČLENSKOU VOLEBNÍ SCHŮZI ČNDT RS-6

která se bude konat dne 12. dubna 2018 v 15 hod. v sále Hasičské zbrojnice (naproti restaurace „U Boříka“ v Ostravě – Nové Vsi. Zveme všechny stávající, případně budoucí členy ČNDT RS-6. Neuhrazené členské příspěvky lze zaplatit přímo na schůzi.


Řídicí schůze: Ing. Karel Kotala


Program schůze:

1. Volba Mandátové a volební komise (za výbor Bc. Dalibor Solnař, MBA); volba Návrhové komise (za výbor Arnošt Uher), schválení způsobu volby nového výboru
2. Zpráva o činnosti za uplynulé období – předseda Josef Solnař
3. Zpráva o hospodaření a stavu členství na rok 2018 – tajemnice Ivana Křístková
4. Návrh činnosti RS-6 na budoucí období – předseda Josef Solnař
5. Předání odměny pro končící tajemnici RS-6 paní Křístkovou
6. Diskuse
7. Návrh kandidátky nového výboru na rok 2018 

Navrženi:

Brus Jiří – firma JOB AIR Technic
Kubíček Libor, Mgr. – firma Arcelormittal
Carbol Jan, Ing. – firma PTS
Mička Václav, Ing. – firma Mička
Havránek Leoš, RNDr. – firma NDtest
Solnař Dalibor, Bc. MBA – firma PTS
Jančar Vítězslav – firma Huisman
Solnař Josef – firma PTS
Kopec Bernard, Ing – důchodce
Uher Arnošt - důchodce
Kotala Karel, Ing – důchodce 

8. Zpráva Mandátové a volební komise
9. Volba nového 9 členného výboru a 2 člennérevizní komise
10. Návrh usnesení výroční volební schůze ČNDT RS-6
11. Závěr 


První výborová schůze nově zvoleného výboru se uskuteční v salonku restaurace „U Bořika“ po ukončení členské schůze. Na programu bude volba nového předsedy a místopředsedy výboru RS-6 a předsedy Revizní komise.

Zprávy ze skupiny RS-6

z výborové schůze ČNDT RS-6, konané dne 27. 2. 2018 v restauraci „Pod Muzeem" v Ostravě.

Přítomni:
Solnař Josef, Brus Jiří, Ing. Carbol Jan, RNDr. Havránek Leoš, Ing. Kopec Bernard, Ing. Kotala Karel, Mgr. Kubíček Libor, Bc. Solnař Dalibor MBA, Uher Arnošt
Hosté: Jančar Vítězslav, Ing. Popov Aleksandr, Ing. Šnajberk Jaroslav


Zápis z výborové schůze obdrželi účastníci na email.

Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 24. únor 2018

Opět přinášíme pár fotografií.

ples ČNDT 2018

Osmý
nedestruktivní ples

se koná 24.2.2018

Vstupenky v hodnotě 300 Kč můžete zakoupit v recepci firmy PTS,
U Hrůbků 170, Ostrava - Nová Ves (596 744 163).

NDT WORKSHOP 2017
JE JIŽ ZA NÁMA

Informace a fotografie z této akce.

Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 25. únor 2017

Opět přinášíme pár fotografií.

Již sedmý nedestruktivní ples se koná 25.2.2017

Změny a nové požadavky atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.) - seminář

Regionální skupina RS - 06 uspořádala ve spolupráci s firmou M.G.P. spol. s r.o. Zlín seminář týkající se nové legislativy v oblasti radiační ochrany, resp. využívání ionizujícího záření.


Semináře konaného dne 1. 12. 2016 v Ostravě se zúčastnilo celkem 25 zájemců z defektoskopických firem severní a střední Moravy. Program byl rozdělen do dvou částí, v první části byly prezentovány změny a nové požadavky atomového zákona (zákon č. 263/2016 Sb.), které vstoupí v platnost 1. 1. 2017. Druhá část pak byla věnována podrobněji požadavkům pro práci na přechodných pracovištích s používáním defektoskopů s uzavřenými radionuklidovými zdroji nebo rentgenovými zařízeními a novému požadavku na zabezpečení radionuklidových zdrojů proti možnému zneužití, resp. krádeži nebo neoprávněnému použití. Účastníci byli rovněž informováni o přechodných ustanoveních nového atomového zákona, která „řeší“ platnost stávajících povolení.


Zuzana Pašková, M.G.P. spol. s r.o.

Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 20. únor 2016

Opět přinášíme pár fotografií.

Konference ARoENd rumunské společnosti NDT v Mamai - červen 2015

Konference se konala ve dnech 9. až 12. června v černomořském letovisku Mamaia, hotelu Commander. Zúčastnil jsem se ji jako delegát ČNDT a zároveň i jako zástupce vystavující firmy PTS. Cesta se uskutečnila letecky z Prahy do Bukurešti, z letiště pak autem do Constance a dále do Mamaie. 

Zprávy ze skupiny RS-6

Členská schůze RS-6 se uskutečnila dne 19.3.2015. Na schůzi, které se zúčastnilo 18 členů byl schválen plán činnosti na rok 2015. Regionální skupina RS-6 má nové stránky www.cndt.eu kde najdete všechny aktuality z činnosti. Byl potvrzeno současné složení výboru RS6 s dosavadním předsedou Josefem Solnařem. Byla ukončena obnova členské základny pro rok 2015 a odveden podíl na účet ČNDT. Skupina podporuje iniciativu vedení firmy PTS v nových směrech vzdělávání NDT, kdy v 1. Čtvrtletí byl realizován kurz "NDT pro technology a konstruktéry" z grantu EU pro Jihomoravský kraj. Byly zpracovány studijní a výukové materiály, pilotní kurz se uskutečnil v Břeclavi. V průběhu prázdnin se uskuteční tento kurz pro pedagogy odborných škol v Jihomoravském kraji.


Odborný seminář pro členy RS-6, spojený s výborovou schůzí se uskuteční ve středu 8. července v Ostravě - Porubě. Nad odbornou náplni semináře převzala patronát firma PTS, která podá informaci o vývoji nové techniky pro MT a ET kontrolu a další nabídce vzdělávání NDT.


Zástupci RS-6 se zúčastnili oslav 20. Výročí založení firmy SlovCert na parníku Rivers Club v Bratislavě. Firma patří mezi lídry NDT na Slovensku, Júlia a Pavol Kučíkovi seznámili přítomné s historií firmy a jejich minulých i současných aktivitách. Setkání se zúčastnily zástupci všech spolupracujících firem, převážně ze Slovenska a České republiky.

Zmínka v česko-polském časopisu inovace / innowacje

O firmě PTS Josef Solnař s.r.o. byl zveřejněn rozhovor s Ing. Česlavem Danelem. Celý článek najdete na stranách 22-23 na tomto odkazu.

Pozvánka na řádnou výroční schůzi dne 19.3.2015

RS-6 podporuje projekt v rámci EU "Defektoskopie pro konstruktéry a technology"

Při tvorbě na tomto projektu se podílejí aktivně její členové.

Fotografie z tradičního "nedestruktivního" plesu, 21. únor 2015

Letos bylo trochu více času na fotografie, jejich výběr vidíte zde.

pátý NDT ples pořádaný k 25. výročí firmy PTS Josef Solnař 

Zveme Vás a Vaše přátele na pátý NDT ples pořádaný k 25. výročí firmy PTS Josef Solnař do Kulturního domu v Ostravě Nové Vsi dne 21.2.2015 od 18:00 do 02:00. Na plese bude tombola, živá hudba, raut a nealko v ceně, překvapení a dobrá zábava. Domluvena je smluvní přeprava po Ostravě (10Kč / km).


Vstupenky v hodnotě 250 Kč můžete zakoupit v recepci firmy PTS, U Hrůbků 170 (596 744 163).

Významného jubilea se dožil člen našeho výboru Ing. Bernard Kopec

K přání se přidala i RS-6 na řádné schůzi dne 19.1.2015.

V Novoměstském pivovaru se RS-6 spoluúčastnila firemního večera u příležitosti ECNDT 2014

Večera se zúčastnilo cca 150 odborníků a zástupců významných firem z oblasti NDT z celého světa. Přítomni byli i prezidenti ČNDT a SNDT.

Na podzim 2014 regionální skupina mj. zastoupila ČNDT na konferenci NDT v Polsku

Na konferenci se sešli zejména zástupci pracovišť NDT z Polska a jiných zemí Evropy.

Člen regionální skupiny se zúčastnil "Aerospace NDT seminar" a prezentoval naši skupinu v zahraničí

Účastník : Jiří Brus
Akce: Aerospace NDT seminar / Training Sofia 10.-11.4.2014

Účel účasti :


Prezentace příspěvku NDT Aerospace application / Human factor effect
Pozdrav ůčastníků a předsedy Bulgarian Asociation NDT od výboru RS 6
Informace o ECND 2014 a pozvání k návštěvě Prahy
Prezentace bude obsahem www stránek ČNDT RS 6


Tradiční "nedestruktivní" ples, 8. března 2014

Ples se jako již tradičně povedl, děkujeme hudební skupině za vytvoření výborné atmosféry.

KONTAKT
Využijte kontaktní formulář
Telefon: +420 596 744 163-164